ΤΟ TMHMA

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών είναι ένα νέο και καινοτόμο Τμήμα που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Προέρχεται από την κατάτμηση (Π.Δ. 106/2004) του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, που είχε ιδρυθεί το 1989 (Π.Δ.377/89) και λειτούργησε από το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991.

Η κοινωνική πολιτική ως γνωστικό αντικείμενο, έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και προϋποθέτει τη σύζευξη θεωρίας και εφαρμογής. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτυπώνονται στους σκοπούς του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, οι οποίοι συνίστανται στην εκπαίδευση επιστημόνων αναφορικά με τη μελέτη και την έρευνα της κοινωνίας και των προβλημάτων της, την ανάλυση των θεσμών, των κοινωνικών δομών και του διαχρονικού και συγχρονικού μετασχηματισμού τους, με τελικό στόχο το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.


Διοίκηση του Τμήματος


Πρόεδρος Τμήματος
Καθηγήτρια Δέσποινα Παπαδοπούλου

Γραμματέας Τμήματος
Ελένη Τσουκαλά


 
 © ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ